راهبه

. داستان به زمانی برمی گردد که یک راهبه جوان، در کلیسایی در رومانی به طرزی مشکوک به قتل می رسد

2023-01-29
    الحلروف اذا اجتمعت و نطقها
  1. With Leonor Baldaque, Francisco Mozos, Diogo Dória, Ana Moreira
  2. ( بالعربية: راهبة )‏
  3. Noun
  4. With Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Bonnie Aarons
  5. nun - a buoy resembling a cone
  6. با کیفیت 480p