مطلق بالانجليزي

Abjuration. She found the cat

2023-01-29
    حرف ث تدريب
  1. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc
  2. معنى كلمة مطبخ في القاموس
  3. اسم مطلق بالانجليز
  4. Diffraction = حيود ، انعراج